Χρήστος Χαμηλός MD, PhD

Νευροχειρουργός Παίδων – Ενηλίκων

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών (Μελέτη της παρουσίας γηρασμένων κυττάρων στον μεσοσπονδύλιο δίσκο, Βαθμολογία Άριστα)

T. Senior Fellow Pediatric Neurosurgery, Liverpool, UK

Μέλος Executive Board ESPN (European Society Of Pediatric Neurosurgery)

Μέλος Υποεπιτροπής Παιδονευροχειρουργικής ΕΝΧΕ (Ελληνική Εταιρία Νευροχειρουργικής)

Επιστημονικός Διευθυντής Παιδονευροχειρουργικής ΙΑΣΩ

Διδακτικό έργο σε Courses και Συνέδρια

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά και Συγγράματα

Τομείς ενδιαφέροντος: Εκφύλιση Σπονδυλικής Στήλης, Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική, Χειρουργική Κρανιοσυνοστόσεων, Υδροκέφαλος, Δισχιδής Ράχη, Σύνδρομο Chiari, Νευρο-Ογκολογία, Τραυματιολογία.